SER adviseert over hybride werken

SER adviseert over hybride werken

Op verzoek van het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over het hybride werken. Verwachting is dat minister Van Gennip en de vaste Tweede Kamercommissie de SER-commissie zullen uitnodigen voor een toelichting op het advies. Vervolgens zal het kabinet met een reactie komen via een brief aan de Tweede Kamer.