thuiswerken


SER adviseert over hybride werken

Op verzoek van het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over het hybride werken. Verwachting is dat minister Van Gennip en de vaste Tweede Kamercommissie de SER-commissie zullen uitnodigen voor een toelichting op het advies. Vervolgens zal het kabinet met een reactie komen via een brief aan de Tweede Kamer.


Structureel thuiswerken: waarmee moet je (onder meer) rekening houden?

Hoeveel golven en dalen in de besmettingsgraad ons nog te wachten staan weet niemand, maar op termijn zal ook corona steeds minder ontregelend worden, beloven virologen. Veel gedragingen waarvan voorspeld werd dat ze ook zouden blijven bestaan na het afschaffen van de noodmaatregelen, zoals minder vliegen, afstand houden, grondig handen wassen, lijken we tussen de pieken door weer makkelijk los te laten. Alleen het afzien van de obligate drie zoenen lijkt een blijvend succes, en (waar mogelijk) vanuit huis werken ook.


Grote uitgevers over het 'nieuwe werken' na Corona

Sdu en Noordhoff Uitgevers zijn allebei bezig geweest met het herinrichten van hun kantoren met het oog op het nieuwe werken na Corona: het zogenaamde hybride werken, met een verdeling tussen thuiswerken en op kantoor werken. Onderzoek vorige week gaf aan dat de meeste werknemers minimaal twee dagen thuis willen werken. Sdu schreef een blog over het nieuwe kantoor en Groningen Bereikbaar maakte een videoverslag bij Noordhoff.


Een risico-inventarisatie en -evaluatie: belangrijk in tijden van corona

Werkgevers zijn verplicht om te inventariseren welke arbeidsrisico’s medewerkers lopen en om die risico’s zo veel mogelijk te verkleinen. Het is belangrijk om arbiedsrisico’s zo nu en dan opnieuw op de agenda te zetten. Vooral nu, omdat door het coronavirus medewerkers extra risico lopen. Ze kunnen elkaar besmetten, ze werken vaker en langer vanuit huis, en doen dat soms op plekken die daarvoor niet goed ingericht zijn. Ook het risico op stress en onzekerheid is hoger.


49% van de Nederlanders wil ook na corona thuis blijven werken

Door de coronacrisis werkt Nederland zoveel mogelijk vanuit huis. En 49% verwacht ook na corona vaker thuis te blijven werken. Een belangrijk reden hiervoor is dat het niet hebben van reistijd veel voordelen oplevert. Zo kan men zijn of haar eigen tijd beter indelen en is er meer tijd voor het gezinsleven. Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1.000 Nederlanders.


Chatbot Nina helpt eindexamenleerlingen, docenten en ouders

Meer dan 200.000 examenleerlingen zitten op dit moment in onzekerheid en spanning. Nu de scholen dicht zijn en de eindexamenleerlingen voornamelijk zijn aangewezen op zelfstudie, lanceert Examenbundel ‘chatbot Nina’ op zekerslagen.nu. Chatbot Nina helpt en adviseert leerlingen, docenten en ouders over hoe examenkandidaten zich ondanks de coronacrisis het beste kunnen voorbereiden op de naderende eindexamens.  


Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud vervangt Werktijdverkorting 

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 het noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp’ers en bedrijven in staat moeten stellen om de moeilijke periode wegens de uitbraak van het coronavirus te overbruggen. Onderdeel van het pakket is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).


Een beetje thuisonderwijs tegen de verveling

De meeste uitgeverijen zijn zo goed als leeg en de medewerkers proberen er aan de keukentafel of op de zolderkamer het beste van het telewerken te maken. Maar ja, de kinderen mogen niet school. Omdat de verveling de komende weken alleen maar toeneemt verzamelen we hier sites die de kinderen een tijdje kunnen bezighouden. Omdat de kinderen de games en sociale media zelf wel weten te vinden, beperken wij ons tot de meer educatieve (en gratis) plekken.