Tarieven literaire vertalingen, in afwachting nieuwe overeenkomst, aangepast aan inflatie

Tarieven literaire vertalingen, in afwachting nieuwe overeenkomst, aangepast aan inflatie

De Literaire Uitgevers Groep (LUG), onderdeel van GAU/Mediafederatie, en de Auteursbond zijn sinds de afgelopen zomer aan het onderhandelen over een aangepast modelcontract voor literaire vertalingen, in vervolg op het nieuwe modelcontract voor oorspronkelijk literair werk dat inging op 15 juni jl. Vooruitlopend daarop hebben de LUG en de Auteursbond een afspraak gemaakt over de methode van inflatiecompensatie van het woordtarief voor literaire vertalingen.