boekenbranche


Emile op de Coul wordt uitgever bij WPG Kindermedia

Uitgeverij Ploegsma gaat een jaar van verandering tegemoet. Uitgever Martine Schaap wordt 65 in het nieuwe jaar en gaat voor WPG Kindermedia aan de slag als editor at large. Per 1 januari 2020 wordt ze opgevolgd door Emile Op de Coul.


Omzet boekenbranche 2019: weer licht in de plus

De omzet in 2019 in de boekenbranche lijkt wederom, net als het voorafgaand jaar, een kleine plus te kunnen laten zien. De omzet voor alle boeken steeg in 2019 met 1,9% ten opzichte van 2018.


Gretske de Jong nieuw bestuurslid KBb

Gretske de Jong zal per 1 januari 2020 toetreden tot het bestuur van de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond. Tezamen met penningmeester Mark Vermeer en voorzitter Rob Haans is hiermee het bestuur volledig bezet. De ledenraad stemde unaniem in met haar voordracht. Bestuur en directie zijn terugtredend penningmeester Peter Tieleman zeer erkentelijk voor zijn inzet en grote betrokkenheid.


CPNB start campagne om 'boek als cadeau' te promoten

Uit onderzoek  blijkt  dat mensen het geven van boeken ervaren als iets zeer persoonlijks in vergelijking met veel andere type cadeaus. Om het belang van het boek als cadeau te onderstrepen en cadeaugevers te helpen, organiseert de Stichting CPNB de bewustwordingscampagne: Geef meer met een boek.


CPNB en Hebban gaan intensief samenwerken

Stichting CPNB en onlinelezersplatform Hebban.nl slaan de handen ineen. Doel is de Nederlander te inspireren meer te lezen. Voor de stichting CPNB past deze samenwerking perfect in de nieuwe strategie ‘De lezer centraal’, die zich richt op het aanwakkeren van de leescultuur in Nederland door lezers te inspireren en te helpen bij hun boekenkeuze. 


14 literaire manifestaties krijgen subsidie van Letterenfonds

De regeling literaire manifestaties en activiteiten is bedoeld om instellingen te stimuleren literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het literaire klimaat in Nederland bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek.


Stichting LIRA redt de Gouden Strop en de Schaduwprijs

Na het onverwachte vertrek van BookSpot als sponsor van de Gouden Strop en de Schaduwprijs is het gelukt om de prijzen voor het komende jaar zeker te stellen.  Stichting LIRA heeft besloten deze in 2020 te ondersteunen met een subsidie.