Online Ad Spend Study 2020: Digital advertising groeit verder door in 2020

Online Ad Spend Study 2020: Digital advertising groeit verder door in 2020

In tegenstelling tot de negatieve groeiverwachtingen van een jaar geleden is het marktaandeel van digital advertising in 2020 opnieuw gegroeid. Dit ging ten koste van het budget van andere ‘traditionele’ mediatypen als radio, tv en print, die allemaal een aanzienlijke daling lieten zien. Dit en meer blijkt uit de cijfers in de Online Ad Spend Study 2020, die Deloitte in opdracht van brancheplatform VIA heeft uitgevoerd.