advertising


Magazines meest context-sensitieve medium, ook online

De consument ervaart een goede fit tussen magazines en de reclames daarin. Advertenties sluiten aan bij hun persoonlijke interesses. Magazines zijn daarmee het meest context sensitieve medium als het op reclames aankomt. Dit geldt niet alleen voor de printversies, maar ook voor de websites en apps van magazines. Dat blijkt uit onderzoek dat de MMA heeft laten verrichten.


Vice Media Group biedt kleine , lokale, bedrijven gratis advertentieruimte

VICE Media Group lanceert een initiatief dat lokale, kleine bedrijven gratis advertentieruimte biedt op al haar eigen platformen: Locals Only. Het initiatief is in het leven geroepen om het midden- en klein bedrijf te steunen tijdens (en na) de coronacrisis door gratis advertentieruimte aan te bieden op de websites van VICE. 


Spotify sluit deal voor 20 miljoen aan podcast-advertenties

Mediabureau Omnicom gaat 20 miljoen dollar aan advertentieruimte inkopen bij podcasts op Spotify. Omnicom, dat onder meer McDonald en PepsiCo tot zijn klanteen mag rekenen, gaat ook samen met Spotify onderzoek doen naar het optimaliseren van advertenties in podcasts.


Value Zipper verzorgt voortaan advertentieverkoop HP/De Tijd

Met ingang van 1 juli heeft Value Zipper de verkoopactiviteiten van HP/De Tijd overgenomen. Per direct is Value Zipper verantwoordelijk voor de advertentie-exploitatie van HP/De Tijd en de daaraan gekoppelde commerciële proposities. Met de toevoeging van HP/De Tijd versterkt Value Zipper haar positie in het opiniesegment.


Facebook crisis is kans voor uitgevers: laat zien wat je kunt!

Terwijl adverteerders Facebook de rug toekeren en daarmee ook social media onder vuur komen te liggen vanwege het gebrek aan redactionele begeleiding van de content, biedt deze ontwikkeling uitgevers de kans iets van hun verloren terrein terug te winnen: zij kunnen iets dat social media niet kan...


bvA wil duidelijkheid en commitment van Facebook

Namens Nederlandse adverteerders heeft bvA een eerste verkennend gesprek gevoerd met Facebook met als belangrijkste onderwerpen: duidelijkheid over de concrete aanpak van schadelijke informatie op het platform en commitment dat Facebook onderdeel wordt van de Nederlandse en Europese zelfregulering.


Delpher maakt reclame op TV

Misschien heeft u het deze week al voorbij zien komen op NPO1 of NPO2: het reclamefilmpje voor de website Delpher, waarop meer dan 100 miljoen gedigitaliseerde kranten, boeken en tijdschriften te vinden zijn. De opzet is om Delpher bekend te maken bij een het grote publiek.