media-onderzoek


Traditionele media winnen aan relevantie ten opzichte van sociale media

De Nederlander is traditionele media de afgelopen jaren doelbewuster gaan gebruiken. Het tegengestelde gaat op voor social media die meer uit tijdverdrijf worden bekeken. Dat blijkt uit Mediabelevingsonderzoek 2020, uitgevoerd door Kantar in opdracht van bvA, Outreach, Magazine Media Associatie (MMA) en NDP Nieuwsmedia.


Onderzoek bibliotheken: 'Negen normen onder de loep'

Wat zijn de sterke en minder sterke punten in de bibliotheekbranche? En hoe sterk is de relatie tussen de kwaliteit van de organisatie en wat de bibliotheek feitelijk aan diensten en activiteiten biedt? En wat is de toegevoegde waarde voor de gemeenschap? Op basis van beschikbare data is dit onderzocht. Dit onderzoeksrapport is in de branche het eerste in zijn soorten kan gezien worden als een goede opmaat voor vervolgonderzoek.


Grote verschuivingen in Mediatrends door coronacrisis

Sinds 2016 voert MediaTest, in samenwerking met het Nederlands MediaNetwerk, jaarlijks het Media-trendonderzoek uit onder professionals in de mediabranche. Gegeven de grote invloed van de coronacrisis op de mediabranche is besloten om dit jaar in april-mei een tweede meting te organiseren om zo de gevolgen van de crisis op trends en budgetten mee te nemen. Zoals verwacht, heeft de crisis gevolgen voor de voorziene trends.


Nederlandse mediamerken scoren laag op emotie

Havas Media, een interntionaal marketing agency, heeft haar onderzoek Meaningfull Brands ook toegepast op de Nederlandse mediamerken. Het resultaat is niet erg bemoedigend: 92% van de merken zou door de consument niet gemist worden als ze zouden verdwijnen.


Zo gaan jongeren in 2020 om met media

Mediatest en WayneParkerKent hebben uitgebreid onderzoek gedaan onder jongeren: millennials (tussen 25 en 40 jaar) en generatie Z (jonger dan 25). Dit onderzoek werd gehouden tussen 3 en 22 januari 2020 (dus voor de coronacrisis) en op 4 juni gepresenteerd door Eline Zwinkels en Matthijs Tielman in een webinar. Een flink deel van dat onderzoek ging over mediagebruik. Hier volgen een paar opmerkelijke en niet zo opmerkelijke maar niettemin interessante resultaten.


Boekenmarkt in Coronatijd (en andere onderzoeken)

Toen de Coronacrisis uitbrak, startten CPNB en KVB Boekwerk met een weekmonitor om zo de ontwikkelingen in de boekenmarkt te volgen. Het beeld over die periode is niet verrassend: online profiteert en de fysieke winkel krijgt de klappen. Online maakt verlies winkel echter niet helemaal goed, zodat markt over die periode met 1% daalt.


Wat is 'bibliotheekkennis' nu en in de toekomst?

De VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) hecht aan het belang van opleidingen en het behouden van bibliotheek specifieke kennis. Daarom heeft men een onderzoek laten doen om in kaart te brengen waar deze kennis uit zou moeten bestaan. Het eindrapport met conclusies en resultaten is hier te lezen.


Forse stijging vrouwen-, gezins- en special interest magazines op social media

De cijfers van Q1 2020 van de MMA Social Media Monitor laten een flinke toename zien bij vrouwen- en gezinsmagazines. Dit geldt ook voor special interest magazines op het gebied van buitenleven, body & mind, populaire wetenschap of die met een passie te maken hebben. Vooral bij de meer visueel ingestelde social kanalen zoals Instagram, Youtube en Pinterest stijgt het aantal volgers.