Penguin Random House maakte meer winst in 2020

Penguin Random House maakte meer winst in 2020

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een rampjaar voor de boekenbranche (en andere sectoren), maar Penguin Random House zag haar omzet groeien in de USA en UK en de winst ook flink toenemen. Eén van de oorzaken: Barack Obama's 'Promised Land' dat wereldwijd zo'n 7,3 miljoen keer over de (digitale) toonbank ging.