Nieuwsconsumptie mannen en vrouwen vergeleken

Nieuwsconsumptie mannen en vrouwen vergeleken

Een nieuw Reuters-onderzoek bracht de verschillen in nieuwsconsumptie tussen mannen en vrouwen in 11 landen in kaart. Met als doel nieuwsmedia en overheden handvatten te geven om vrouwen te bereiken. Vrouwen zouden volgens dit onderzoek minder interesse hebben in het politieke nieuws maar meer interesse in zaken als gezondheid en onderwijs.