Beoogde overname Simon & Schuster roept weerstand op

Beoogde overname Simon & Schuster roept weerstand op

De beoogde overname van Simon & Schuster door Bertelsmann (Penguin Random House) roept binnen de branche in de USA flink wat weerstand op: The Authors Guild (schrijversvakbond) en de ABA (American Booksellers Association) hebben hun bedenkingen bij de deal.

The Authors Guild stelt dat het nieuwe conglomeraat na de overname verantwoordelijk zal zijn voor bijna 50% van de gepubliceerde boeken en dat vind de organisatie niet wenselijk. Opmerkelijk is dat Markus Dohle, CEO van Penguin Random House, bij het nieuws over de overname uitging van een marktaandeel van 20%. De auteursorganisatie is echter vooral bezorgd dat er voor schrijvers straks minder keuze zal zijn bij het benaderen van een uitgeverij. Minder keuze leidt volgens hen tot een verlaging van de bedragen die uitgeverijen aan uitgevers zullen gaan betalen. Het zal voor agenten en auteurs moeilijker worden goede deals te sluiten. Daarnaast zal het voor auteurs moeilijker zijn om over te stappen als men niet tevreden is of een betere deal wil proberen te sluiten.

De vakbond vraagt daarom aan het Justice Department om de overname krtisch te bekijken en om een verdere consolidatie in de Amerikaanse Boekenbranche niet toe te staan.

De ABA, de boekverkopers,  sluit zich volledig aan bij de zienswijze van The Authors Guild: de overname leidt volgens hen dat de Big Four (in plaats van de huidige Big Five) teveel macht zullen hebben over auteurs en lezers. Ook de ABA roept het Justice Department op tot actie.

Andere organisaties, zoals het Open Markets Institute en de Association of American Literary Agents, laten ook van zich horen. De gedeelde zorg is dat de consolidatie van de markt bij steeds minder grote partijen niet goed is voor de branche in zijn geheel. Daarbij tekenen zij ook nog aan dat het momentum ook nog erg ongelukkig is, juist nu de hele branche lijdt onder de Corona-crisis

Robert Thomson, CEO van News Corp waarvan Harper Collins deel uit maakt, liet ook van zich horen. Hij noemt de nieuwe uitgeverij een kolos en vind de overname een voorbeeld van anti-markt logica. Volgens hem koop Bertelsmann markt dominantie en ook hij verwijst naar de negatieve impact voor alle spelers zoals auteurs, boekverkopers, distributeurs en lezers. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat News Corp ook in de running was als mogelijke overname kandidaat.