Google als eerste volledig digitale platform lid van EASA

Google als eerste volledig digitale platform lid van EASA

Google sluit zich als eerste digitale platform aan bij de European Advertising Standards Alliance EASA. Deze organisatie verenigt de verschillende betrokken partijen binnen het marketing ecosysteem: adverteerders, reclamebureaus en de media. De Alliance legt zich toe op het waarborgen en bevorderen van verantwoorde reclame. Het netwerk levert advies, ziet toe op naleving van de richtlijnen en handelt klachten af. Dit gevestigde zelfregulerende systeem bevordert het vertrouwen in reclame en draagt ertoe bij dat advertenties rechtsgeldig, fatsoenlijk, eerlijk en waarheidsgetrouw zijn.

Otto van der Harst, directeur van Stichting Reclame Code over de stap van Google: “Dit zal de samenwerking tussen Google en de zelfregulerende organisaties van de EASA versterken. Via deze organisaties zegt het adverterend bedrijfsleven: wij willen consumenten beschermen tegen misleidende en anderszins ongepaste reclame. Deze samenwerking zal het netwerk van de EASA versterken in deze snel veranderende tijden, onder meer door het aanpakken van onverantwoorde advertenties met behulp van technologie.”

OOk de Bond van Adverteerders, BvA,  is zeer verheugd dat Google deze stap op Europees niveau gezet heeft. "Het is belangrijk voor het consumentenvertrouwen in (digitale) media, dat ook de global players deel uitmaken van dit controlemechanisme voor commerciële communicatie. Wij blijven ons ervoor inzetten dat digitale platforms zich aansluiten bij de Nederlandse zelfregulering en hebben er vertrouwen in dat andere digitale platformen, waaronder Facebook, het voorbeeld van Google zullen volgen."