wet- & regelgeving


Arbocatalogus Gezond Uitgeven positief getoetst

In juli 2021 is de Arbocatalogus Gezond Uitgeven! opnieuw positief getoetst door de Inspectie SZW nadat deze in opdracht van sociale partners geheel was geactualiseerd. De arbocatalogus geeft weer hoe uitgeverijen voor de onderwerpen werkdruk (als onderdeel van psychosociale arbeidsbelasting) en beeldschermwerk aan hun zorgplicht kunnen voldoen.


MMA heeft gedragscode mededingingsrecht vastgelegd

De Magazine Media Associatie (MMA) acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht en heeft om die reden de ‘MMA gedragscode mededingingsrecht’ opgesteld. De ALV van de MMA heeft de code op 14 juni jl. goedgekeurd.


Facebook sluit zich aan bij de Stichting Reclame Code 

Facebook en Stichting Reclame Code hebben bekend gemaakt dat Facebook de principes en doelstellingen van de Stichting Reclame Code (SRC) officieel gaat onderschrijven. Met de deze maand gesloten overeenkomst bevestigt Facebook het belang van zelfregulering en het werk van de SRC. 


Nieuwe afkoopregeling auteursrecht hogescholen

Stichting UvO, de auteursrechtenorganisatie van én voor uitgevers die actief zijn in het hoger onderwijs (hbo’s en universiteiten) heeft met de Vereniging Hogescholen (VH) een nieuwe afkoopregeling afgesloten. Het nieuwe contract loopt tot en met 31 december 2023 en kan met maximaal één jaar verlengd worden.


Rechter geeft geen goedkeuring overname Iddink

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een eerdere goedkeuring voor de fusie van de educatieve dienstverlener Iddink met uitgever Malmberg, een dochteronderneming van mediabedrijf Sanoma, onvoldoende gemotiveerd. Daarom zet de rechter er een streep doorheen. Er moet meer onderzoek worden verricht naar eventuele mededingingsproblemen die door de krachtenbundeling kunnen opspelen.


Wat kunnen we leren van Facebook vs Australië?

Facebook gaat in Australië toch betalen voor nieuws dat het overneemt van de nieuwsmedia. Met wat aanpassingen en wat inschikken zijn de Australische regering en Facebook er toch uitgekomen. Is nu iedereen tevreden? En wat kunnen we in Europa leren van wat er down under gebeurt?  


Spelregels tussen publieke en private nieuwsmedia wettelijk aangescherpt

Vorige week heeft de Eerste Kamer formeel ingestemd met het wetsvoorstel dat de Mediawet op een aantal punten gaat wijzigen. Eén van de belangrijke wijzigingen betreft de 'nieuwedienstentoets' waarmee nieuwe diensten die de Publieke Omroep ontwikkelt een extra toets krijgen zodat er geen verstoring ontstaat van het medialandschap.


Nieuwsmedia: Europese Commissie mist kansen om online ecosysteem te versterken

Nieuwsbedrijven zien in de op 15 december gelanceerde Digital Services Act en de Digital Markets Act een aantal gemiste kansen. Digital Services Act (DSA) introduceert nieuwe regels en verantwoordelijkheden voor online platforms. De Digital Markets Act (DMA) moet de economische gedragsregels voor deze grote onlinespelers vastleggen.