wet- & regelgeving


Boekensector mag van Europa langere betalingstermijn hanteren

De Federatie van Europese Uitgevers (FEP) verwelkomt de goedkeuring van het rapport over de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties door het Europees Parlement. In het rapport wordt voor de boekensector een uitzondering gemaakt op betalingstermijnen.


Influencers krijgen certificering

Om transparantie binnen influencermarketing te vergroten, en problemen zoals sluikreclame tegen te gaan, komen brancheverenigingen DDMA, bvA en de Stichting Reclame Code met een certificaat en openbaar register genaamd; ‘Certified by Influencerregels.com’.


'Europa zet standaard met AI-Act'

De Federation of European Publishers (FEP) verwelkomt de goedkeuring van de Artificial Intelligence (AI) Act van het Europees Parlement . Volgens de FEP heeft de EU heeft nu regels die de standaard voor de rest van de wereld zullen zijn.


Europees akkoord bereikt over Media Freedom Act

Het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben overeenstemming bereikt over nieuwe wetgeving die mediavrijheid in de EU moet garanderen. Met de Media Freedom Act wil de Europese Commissie de persvrijheid in Europa bevorderen. In meerdere Midden- en Oost-Europese lidstaten staat die onder druk.


Creatieve prestaties wettelijk beter beschermd

De creatieve prestaties van makers en uitvoerend kunstenaars worden voortaan wettelijk beter beschermd. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media hebben hiervoor de Wet auteurscontractenrecht uit 2015 aangescherpt.


NDP Nieuwsmedia: meer zorgvuldigheid nodig bij behandeling Media Freedom Act

De Media Freedom Act, een omvangrijk Europees wetgevingpakket met de intentie de persvrijheid in de EU te bevorderen, gaat procedureel de volgende fase in. NDP Nieuwsmedia uitte kort na de presentatie van de wet haar zorgen over de mogelijke implicaties voor de Nederlandse situatie. Die zorgen zijn eerder toe- dan afgenomen