Printbereik magazines blijft onveranderd hoog

Printbereik magazines blijft onveranderd hoog

Het bereik van magazines laat al geruime tijd een consistent beeld zien. Het bereik blijft onveranderd hoog. In de laatste NOM Print Monitor (NPM 2020-III, periode Q3 2019 t/m Q2 2020) die op 24 september 2020 is gepubliceerd, zijn stijgingen zichtbaar in diverse magazinecategorieën. In deze meetperiode zien vooral magazines in de categorieën vrouwen, jongeren en reis & recreatie het bereik stijgen.

Ten opzichte van de vorige meting (NPM 2020-II) zien Muze (+16%), Girlz (+15%), Jan (+8%), Wonen Landelijke Stijl (+16%) en Royalty (+ 6%) het bereik het sterkst toenemen.

Print magazines bereiken in totaal 10,6 miljoen mensen. Dit is 72% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder). Vrouwen, 50-plussers en welstandigen zijn de meest heavy magazine lezers.  Meer cijfers over het bereik van diverse doelgroepen is hier te vinden.

Top 5 bereikknallers

De top 5 van magazines met het hoogste bereik zijn: Kampioen (4,4 miljoen), Donald Duck (1,5 miljoen), Libelle (1,4 miljoen), LINDA. (1,1 miljoen) en Privé (0,9 miljoen). 

Bron: MMA