bereikmeting


Online bereiksonderzoek (NOBO) uitgebreid met bereiksmeting per uur

De consumptie van web en app wordt al een aantal jaar door NOBO gemeten en gerapporteerd tot op het niveau van het bereik per dag. Met de introductie van de ‘Tijdvakmodule’ in de planningstools wordt het mogelijk de bereiksopbouw door de dag heen te analyseren. Zo wordt inzicht verkregen in het verloop van het online gebruik gedurende de dag. 


Bereik landelijke dagbladen blijft hoog

Het bereik van de betaalde landelijke dagbladen is onveranderd hoog. Dat meldt NDP Nieuwsmedia op basis van de bereikcijfers van de NOM Print Monitor 2019-III, die op 26 september 2019 is gepubliceerd. Het gaat hierbij om de gedrukte edities.


Bereiksversterker geactualiseerd en uitgebreid

Nieuwsmedia hebben met hun crossmediale portfolio een groot en divers lezerspubliek opgebouwd. De vernieuwde Bereiksversterker laat het bereik in de belangrijkste communicatiedoelgroepen zien. Dankzij de datafusie van print- en online bestanden kunnen nieuwsmerken uit één bron hun crossmediale bereik rapporteren. De Bereiksversterker is met behulp van de laatste NOM-data geactualiseerd. Voor het eerst toont de online tool ook het crossmediale bereik van de regiomerken.  


Voortaan multimediaal meten

De Nederlandse organisaties voor bereiksonderzoek in Nederland willen een nieuwe opzet en uitvoering voor het mediabereiksonderzoek. Dit onderzoek brengt het kijken, lezen en luisteren naar/van media en reclame via alle beschikbare kanalen, online en offline, samen. Daarvoor hebben ze gezamenlijk een Request for Proposal (RfP) gepubliceerd, waarin onderzoekbureaus wordt gevraagd om met voorstellen te komen. Het doel is om in het najaar tot een keuze te komen. Hiermee is Nederland het eerste land in de wereld waarin een tender wordt gestart voor een crossmediaal bereiksonderzoek.  


Meer impact dankzij opinieleiders

Bereik is essentieel voor het hebben van invloed én voor de advertentie-inkomsten, dat geldt ook op de sociale media. De omvang van dat bereik wordt niet alleen bepaald door het aantal volgers dat je zelf hebt, maar ook (vooral) door het aantal keren dat een boodschap wordt doorgestuurd en gedeeld. Opinieleiders (influencers) zijn mensen die veel volgers hebben en met wiens mening rekening wordt gehouden. Zij kunnen de impact van een bericht flink vergroten.