bereikmeting


Aandacht voor publieksmagazines op sociale media stijgt licht

In het eerste kwartaal van 2021 is het totaal aantal volgers van magazinemerken op social media (alle platformen) licht gestegen: 2% ten opzichte van het vierde kwartaal 2020. De grootste stijging was te zien bij Pinterest en Instagram, gevolgd door Youtube en TikTok. Het aantal volgers op Facebook en Twitter bleef stabiel.


Nieuws over avondklok veroorzaakt bezoekpiek op nieuwssites en -apps

Het bereik van online nieuwsplatforms is in de eerste maanden van 2021 in vergelijking met begin 2020 ruim 20 procent gestegen. De bezoektijd aan de nieuwsplatforms was in januari en februari zelfs de helft hoger. Dat blijkt uit cijfers uit het Nederlands Online Bereiks Onderzoek (NOBO), gepubliceerd op NDP Nieuwsmedia door Erik Grimm. De berichten over de avondklok zorgden voor uitschieters.


Online voegt gemiddeld helft bereik toe aan magazinemerk

Het merkbereik van magazines groeit gestaag en dit komt vooral door een stijging van het online bereik. In NOM Mediamerken is het bereik van print en online van nieuwsmedia en magazines gefuseerd tot het zogeheten mediamerkenbereik.


Dagbladen: digitale stijging maakt daling print ruimschoots goed

Het bereik van de gedrukte dagbladen blijft groot. Ruim een derde van de Nederlanders leest dagelijks een of meer gedrukte kranten. Dat blijkt uit NOM Printmonitor 2020 met de bereikscijfers over de periode Q4-2019 t/m Q3-2020. Hoewel print daalde, steeg het digitale bereik zo sterk dat die daling gecompenseerd wordt.


Talpa Network maakt effect van radiocommercials direct meetbaar

De direct response van een radiospot is vanaf nu goed meetbaar en optimaliseerbaar dankzij een nieuwe methodiek. Talpa Network ziet een stijging tot wel 92 procent van het aantal webbezoekers direct na het uitzenden van een radiospot. Dit plaatst het medium radio, dat lang gezien werd als vooral effectief voor branding, volgens Talpa in een ander licht.


Digitaal bereik magazines groeit met 5%, vrouwenbladen populair op Insta

Het merkbereik van magazines groeit gestaag. Dit komt vooral door een stijging van het online bereik. In totaal stijgt het merkbereik van magazinemerken met 3%, waarvan het digitale bereik met 5%. Dit blijkt uit de rapportage NOM Mediamerken 2020-III, die op 15 oktober door NOM is gepubliceerd.


Digitale platforms bezorgen dagbladen het meeste bereik

Dagbladen bereiken met hun sites en apps beduidend meer lezers dan met de papieren versie. Gemiddeld voegen de digitale kanalen maandelijks 60 procent toe aan het bereik van de dagbladtitels. Dat blijkt uit NOM Mediamerken 2020-III.


Twee derde van podcastluisteraars luisterde meer podcasts tijdens lockdown

Bijna een op de vijf consumenten geeft aan dat tijdens de 'coronalockdown' dit voorjaar hun luistergedrag compleet is veranderd. Twee derde van de podcast luisteraars geeft aan in die periode meer podcasts te zijn gaan luisteren. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Online Radio en Podcast Onderzoek 2020