UK voert 0% tarief digitale publicaties per direct in

UK voert 0% tarief digitale publicaties per direct in

Het Verenigd Koninkrijk heeft per 1 mei jl. de btw op digitale publicaties, e-books maar ook digitale nieuwsmedia, verlaagd naar 0%. De regeling was gepland voor het eind van het jaar, maar vanwege de huidige situatie is het besluit nu al ingevoerd.

De regering van de UK probeert hiermee een deel van de negatieve effecten van de corona-crisis op de uitgeefbranche te ondervangen. De belastingverlaging moet e-books en digitale nieuwsmedia nog meer toegankelijk maken. "We willen het zo gemakkelijk mogelijk maken voor iedereen in de UK om toegang te krijgen tot boeken. Dit besluit moet het goedkoper maken voor uitgevers om hun boeken, tijdschriften en kranten te verkopen", zegt een woordvoerder van de Britse regering

In de UK geven uitgevers aan dat de verkoop van e-books in de laatste tijd met ongeveer 30% is gegroeid, sommige uitgevers hebben zelfs een groei van 50% gerealiseerd. De verlaging van het BTW-tarief zou een extra boost moet geven aan deze groei doordat het de publicaties voor lezers goedkoper maakt zonder dat het de inkomsten van de uitgevers schaadt.

Een ander neveneffect dat de regereing hoopt te bereiken is dat deze maatregel ook kan helpen bij het bevorderen van een leescultuur onder jongeren.