Advocaat-generaal Europese Hof: handelswijze Tom Kabinet onrechtmatig

Advocaat-generaal Europese Hof: handelswijze Tom Kabinet onrechtmatig

Een tegenvaller voor Tom Kabinet: de advocaat-generaal van het Europese Hof lijkt in zijn conclusie in de zaak die de GAU al jarenlang voert tegen Tom Kabinet over het verkopen van tweedehands e-books de argumentatie van de GAU te volgen.

De A-G volgt de argumentatie die de GAU bij monde van haar advocaat Christiaan Alberdingk Thijm heeft gevoerd, namelijk dat er een essentieel verschil is tussen de verkoop van een tweedehands fysiek boek en een e-book.

In zijn conclusie stelt de A-G onder andere dat in de digitale wereld ‘tweedehands kopieën perfecte vervangers voor nieuwe kopieën vormen. Bovendien is het gemakkelijk om dergelijke kopieën uit te wisselen, omdat het geen moeite of extra kosten met zich meebrengt. De parallelle tweedehandsmarkt zal dus waarschijnlijk veel meer gevolgen hebben voor de belangen van houders van auteursrechten dan de tweedehandsmarkt voor tastbare voorwerpen’.

‘Dit creëert twee risico’s voor de houders van auteursrechten. Het eerste risico is de concurrentie van kopieën die voor dezelfde kwaliteit tegen een fractie van de oorspronkelijke prijs worden aangeboden, en het tweede risico is de ongecontroleerde vermenigvuldiging van kopieën die in omloop zijn. Veelvuldige uitwisseling, in korte tijd, van een digitale kopie van het werk komt in de praktijk immers neer op vermenigvuldiging van kopieën. Dit geldt met name wanneer na een enkele lezing in de behoeften van gebruikers is voorzien, zoals vaak bij boeken het geval is.’

De A-G concludeert, in lijn met het betoog van de GAU, dat het doorverkopen van e-books in strijd is met het auteursrecht. De A-G verwerpt dan ook het argument van Tom Kabinet dat e-books eigenlijk software zouden zijn en daarom zouden vallen onder een eerdere uitspraak van het Hof (UsedSoft).

Tom Kabinet begon zijn activiteiten in de zomer van 2014. De GAU heeft zich, mede namens haar leden en een aantal door hen vertegenwoordigde auteurs, sindsdien altijd verzet tegen de werkwijze van Tom Kabinet en de gevolgen die dit heeft voor de (digitale) algemene boekenmarkt.

Als het Europese Hof de conclusie volgt dan zal Tom Kabinet haar huidige activiteiten moeten staken. De uitspraak van het Hof van Justitie wordt eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht.