auteursrecht


Betekent AI het einde van The New York Times of andersom?

The New York Times heeft in de VS Microsoft en OpenAI, de makers van onder meer ChatGTP, aangeklaagd omdat de software getraind zou zijn met materiaal van het uitgeefconcern zonder dat daarvoor een licentie is afgesloten. De uitkomst van de rechtzaak kan voor beide partijen enorme gevolgen hebben.


Universiteiten verduidelijken het universitaire werkgeversauteursrecht

Wie is de rechthebbende van de auteursrechten op het werk van universitaire medewerkers? Noch de Nederlandse Auteurswet, noch de rechtspraak geeft op deze principiële vraag een eenduidig antwoord. Daarom gaan de universiteiten duidelijker beleid ontwikkelen voor het werkgeversauteursrecht voor alle wetenschappelijke werken.