Mediafederatie geeft visie op wijziging Auteurswet

Mediafederatie geeft visie op wijziging Auteurswet

Dankzij digitalisering en de Europese eenwording is ook de handel in auteursrechtelijk beschermd materiaal internationaler geworden. Om de regelingen van de verschillende lidstaten van de EU op dit gebied te harmoniseren heeft de EU de Richtlijn betreffende het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt opgesteld. Nu moeten de verschillende lidstaten hun lokale wet- en regelgeving aanpassen om die in lijn te brengen met deze richtlijn. In Nederland gaat het om de Auteurswet, de Wet op de naburig rechten en de Databankenwet.

De Nederlandse regering probeert daarbij – zoals gebruikelijk – een breed draagvlak te creëren. Daarom heeft ze tal van belangenverenigingen en deskundigen de gelegenheid gegeven hun mening over de voorgestelde wijzigingen te geven in een zogeheten consultatieronde. De Mediafederatie is een van de organisaties die van het recht om in te spreken gebruik heeft gemaakt. Die reactie is nu openbaar.