Online reclame NPO aan banden gelegd

Online reclame NPO aan banden gelegd

Het Commissariaat voor de Media heeft de Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019  vastgesteld. In de nieuwe regeling staan diverse aanpassingen.

Als algemeen uitgangspunt is nu in de beleidsregels opgenomen dat in het online aanbod van publieke media-instellingen aantoonbaar minder reclame voorkomt dan binnen vergelijkbaar media-aanbod van commerciële aanbieders. In de toelichting van de beleidsregels worden een aantal randvoorwaarden en parameters voor een vergelijkend onderzoek genoemd, die ervoor moeten zorgen dat een vergelijking van reclame binnen publiek en commercieel online media aanbod op een representatieve en objectieve wijze plaatsvindt.

Naar het oordeel van het Commissariaat voor de Media wordt het onderscheid tussen publieke en commerciële mediadiensten zo beter gewaarborgd dan via gedetailleerde maxima voorschriften voor reclame banners en pre-roll reclames, die zich in de online omgeving moeilijk laten handhaven.