Europees Parlement keurt nieuwe regeling auteursrecht goed

Europees Parlement keurt nieuwe regeling auteursrecht goed

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de nieuwe regeling omtrent het auteursrecht online. Het duurt nog enige jaren voordat ze in werking treedt, maar de kans dat ze alsnog sneuvelt is zeer gering geworden. Mogen de uitgevers een feestje vieren? Misschien, misschien ook niet.

De Mediafederatie heeft namens de uitgevers positief gereageerd. We linken de reactie zolang dat nog mag. Daar is zeker wat voor te zeggen. Makers en uitgevers krijgen voortaan betaald voor hergebruik van hun materiaal. Dat is rechtvaardig en in de niet-digitale wereld sinds anderhalve eeuw goed geregeld. Vooral het feit dat grote platforms als Facebook en Google nu moeten betalen voor materiaal van anderen voelt rechtvaardig, vooral omdat die bedrijven er ook al met de advertentie-inkomsten van de uitgevers vandoor zijn gegaan.

Bezwaren niet gehonoreerd

In de parlementaire behandeling zijn de bezwaren van tegenstanders wel besproken, maar dat heeft niet tot belangrijke veranderingen geleid. De bezwaren golden met name artikel 11 en 13, die zodanig geformuleerd zijn dat ze niet alleen gebruikt kunnen worden om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, maar ook om legitiem maar onwelgevallig materiaal tegen te houden. In een eerder artikel heb ik de bezwaren op een rij gezet.

Hoe nu verder. De Raad van Ministers van Europa moet het besluit nog bekrachtigen. Dat duurt een paar maanden, maar niemand twijfelt eraan dat zij dat uiteindelijk zullen doen. Daarna moeten de regeringen en parlementen van de lidstaten de regels opnemen in de nationale wetgeving. Dat duurt een jaar of twee, volgens deskundigen.

Reken je niet rijk

Dus in de zomer van 2021 stroomt het geld binnen? Boek het nog niet in. De beoogde grootste betalers, Facebook en Google, zullen er alles aan doen om hun verdienmodel te beschermen. Uit hun omgang met de Europese privacyregels blijkt dat ze dat hard spelen en dat ze diepe zakken hebben.

De achterliggende problemen zijn niet opgelost: hoe detecteer je beschermd materiaal met miljoenen posts per seconde, wat doe je met valse positieve en valse negatieve, zijn de algoritmen achter de filters openbaar, wat gebeurt er met materiaal dat buiten de EU wordt gedeeld, maar wel op inwoners van de EU gericht is, welk misbruik is groot genoeg om vervolging te rechtvaardigen? Zo lang daar geen duidelijkheid over is, dreigen ook hierover langdurige juridische conflicten.

Tussen droom en daad… (de rest moet u er even bij denken, want misschien overschrijd ik de citatie-limiet als ik die wetten en praktische bezwaren erbij noem, maar gelukkig kennen uitgevers hun klassiekers). Er zullen kortom nog een hele boel praktische bezwaren weggewerkt moeten worden, voordat de goede bedoelingen van het besluit tot rechtvaardige vergoedingen gaan leiden. Gezien de grote belangen zal dat, of het nu via onderhandelingen of voor de rechter wordt beslecht, veel tijd gaan kosten. Tot dan hebben vooral media-advocaten er baat bij.