Is de herziening van de Copyrightbepaling 2016 wel zo’n goed idee?

Is de herziening van de Copyrightbepaling 2016 wel zo’n goed idee?

Het Europees Parlement heeft nog veel vragen, dus de Europese Commissie moet nog wat sleutelen haar voorstel om de copyrightbepaling 2016 aan te passen. Of er veel aan de plannen verandert weten we uiteraard nog niet, maar wel dat meningen over het voorstel sterk verdeeld zijn. Omdat het voorstel tot doel heeft de rechten van uitgevers en makers beter te beschermen, ligt het voor de hand dat zij zich bij de voorstanders scharen. Maar sommige bezwaren van de tegenstanders zijn – ook vanuit uitgeversperspectief - een extra rondje Europees vergaderen best waard.
 
Het voorstel is zowel in Nederland en België in goede aarde gevallen bij de belangenorganisaties, de Mediafederatie en Boek.be. Toch zijn er ook partijen die flinke kritiek hebben op het voorstel. En dat zijn niet alleen ‘piraten’, maar ook het Instituut voor Informatierecht van de UvA, een aantal grote digitale (media)bedrijven en privacy-organisaties. Dat het auteurs- en uitgeefrecht op internet zeer regelmatig geschonden wordt en dat uitgevers en auteurs daar schade van hebben is geen nieuws. Dat de EU daar nu iets tegen onderneemt is welkom. Daarover is geen discussie.