E-lendingconvenant per 1 januari 2019 in werking

E-lendingconvenant per 1 januari 2019 in werking

Vanaf 1 januari 2019 is het convenant e-lending van kracht. Dit heeft de KB bekendgemaakt. In dit convenant staan de afspraken tussen organisaties in de boekenbranche over het uitlenen van e-books aan leden van de openbare bibliotheek en over de vergoeding die uitgevers, auteurs, vertalers en illustratoren daarvoor ontvangen. Wat merken openbare bibliotheken en hun leden, uitgevers en makers van e-books van de veranderingen? Een kort overzicht van de belangrijkste zaken.

Het 'one copy multiple users'-model blijft

Het uitgangspunt van het convenant blijft het klantvriendelijke ‘one copy multiple users’-model. Dit model houdt in dat een e-book aan meerdere bibliotheekgebruikers tegelijkertijd kan worden uitgeleend. Anders dan in het 'one copy-one user'-model kan een e-book dus nooit zijn uitgeleend, maar is het altijd beschikbaar voor leden van de openbare bibliotheek.

Actuele titels

De afspraken gelden voor in het Nederlands geschreven of in het Nederlands vertaalde e-books in het non-fictie- en fictiegenre, verschenen bij Nederlandse uitgevers die zijn aangesloten bij de Mediafederatie/Groep Algemene Uitgevers (GAU). Uitgevers doen hun best om een e-book zo snel mogelijk nadat dit op de markt is gekomen, maar uiterlijk binnen 6 tot 12 maanden, met een uitleenlicentie aan te bieden aan de online Bibliotheek. De groei van met name de jeugdtitels wordt versterkt door de introductie van een nieuwe versie van de e-bookapp van de Bibliotheek in het 1e kwartaal van 2019, waarbij ook het formaat ePub wordt aangeboden.
 
De voorwaarden waaronder bibliotheekleden e-books kunnen lenen via de online Bibliotheek blijven gelijk. Afhankelijk van hun abonnement kunnen leden maximaal 10 e-books tegelijkertijd lenen met een apparaat naar keuze: smartphone, tablet, pc of laptop en vaak ook e-reader. De e-books kunnen gedurende 3 weken worden geleend. 

Uitleenvergoedingen voor uitgevers en makers

Voor elk uitgeleend e-book draagt de KB een uitleenvergoeding af (pay-per-use). Dit bedrag wordt verdeeld tussen de uitgever en makers (auteur, vertaler en/of beeldmaker) van een e-book. De hoogte van de uitleenvergoeding is gebaseerd op een overeenkomst die de KB maakt met een uitgever over een specifiek e-book. Voor de uitvoering van het convenant maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) budget beschikbaar dat oploopt tot €3 miljoen in 2021.