bibliotheek


€ 11 miljoen extra voor versterking bibliotheken

Het kabinet stelt in de Voorjaarsnota ruim € 11 miljoen extra beschikbaar voor de tijdelijke regeling specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen (SPUK). De Kamer had opgeroepen extra geld beschikbaar te stellen voor nog meer en betere bibliotheekvestigingen.


Sterker bibliothekennetwerk: meer en betere vestigingen in heel Nederland

Het bibliothekennetwerk wordt de komende jaren uitgebreid met 42 nieuwe bibliotheekvestigingen. Ook worden er 245 bestaande bibliotheekvoorzieningen verbeterd. Het kabinet heeft voor de tijdelijke regeling om het bibliotheeknetwerk te versterken in totaal € 56 miljoen beschikbaar gesteld.


NBD Biblion ontwikkelt nieuwe opleiding: Meer Leesplezier door Digitale Vaardigheden

NBD Biblion start de nieuwe module 'Meer Leesplezier door Digitale Vaardigheden' waarmee iedereen die werkt in het primair onderwijs of zich bezighoudt met de schoolbibliotheek tools krijgt aangereikt om digitale vaardigheden te integreren in het onderwijsaanbod en zo hun leerlingen met meer plezier leert lezen.


Best verkochte boeken en meest uitgeleend 2023

De zeven zussen. Atlas van Lucinda Riley en haar zoon Harry Whittaker was het bestverkochte boek en De Camino van Anya Niewierra het meest uitgeleende boek van het afgelopen jaar. . 


Top 10 meest bestelde bibliotheekboeken van 2023

Elk jaar blikt NBD Biblion terug op welke titels het meeste zijn besteld door bibliotheken. Dit jaar is gekeken naar de top 5 titels in de categorieën Jeugd en Volwassenen.


Kennis over rol en aanbod bibliotheek beperkt

Het ministerie van OCW heeft onderzoek laten doen naar de wensen, verwachtingen en behoeften van het brede publiek rondom de bibliotheek. Conclusie: er is veel winst te behalen in het duidelijk maken waar de bibliotheek allemaal voor staat. Het onderzoek is hier te downloaden.


Beste Bibliotheek van Nederland staat in Son en Breugel

Bibliotheek Dommeldal (vestiging Son en Breugel) is de winnaar van de Beste Bibliotheek verkiezing 2023. Daarnaast is ook de NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar 2023 bekend gemaakt. De winnares is Merel Kuitert, ze is jeugdbibliothecaris van de bibliotheek Uden.