bibliotheek


EBSCO Information Services kondigt ontwikkeling aan van nieuw bestelplatform voor boeken

De markt voor boeken blijft zich ontwikkelen en EBSCO Information Services (EBSCO) ontwikkelt daarom een nieuw bestelplatform voor boeken dat een moderne, technologiegedreven aanpak zal bieden om de behoeften van informatieprofessionals op het gebied van het vinden, selecteren, verwerven, ontwikkelen van collecties en workflowintegratie efficiënt te ondersteunen.


Bibliotheekhoogleraar Frank Huysmans krijgt vernieuwde leerstoel

Bij zijn herbenoeming kreeg de leerstoel van bibliotheekhoogleraar Frank Huysmans een nieuwe titel: niet langer ‘Bibliotheekwetenschap, maar ‘Information Society, with special regard to the transformation of public libraries’. De leerstoel heeft ook een nieuwe plek gekregen. Niet meer bij de afdeling Mediastudies  van de Universiteit van Amsterdam (UvA), maar bij de afdeling Communicatiewetenschap van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.


Kinderboekenweek-actie voor bibliotheken in ontwikkelingslanden

Edukans en My Book Buddy slaan de handen ineen om wereldwijd lezen en schrijven te stimuleren van kinderen. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 met het thema ‘Worden wat je wil’ worden Nederlandse basisschoolleerlingen uitgedaagd om zoveel mogelijk (voor) te lezen én geld op te halen voor My Book Buddy bibliotheken en uitwisbare schriften in ontwikkelingslanden. 


Bibliotheken organiseren opnieuw de Nationale Voorleeslunch

Het speciale Voorleeslunchverhaal wordt geschreven door Mensje van Keulen. Van Keulen leest het verhaal op vrijdag 1 oktober, Nationale Ouderendag, zelf voor bij Omroep MAX op NPO1. Ook andere bekende en onbekende Nederlanders lezen die dag het verhaal voor aan ouderen in zorginstellingen en bibliotheken. Zo wil de Leescoalitie ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ouderen op Ouderendag kunnen genieten van een mooi verhaal.


Nederlander woont gemiddeld 2 kilometer van bibliotheek

In 2020 was de gemiddelde afstand van een woonadres in Nederland tot de dichtstbijzijnde openbare bibliotheek 2,0 kilometer. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2014. Bewoners van Schiermonnikoog woonden met 0,6 kilometer het dichtst bij een bibliotheekvestiging of -servicepunt, en in het Zeeuwse Noord-Beveland was die afstand met 14,4 kilometer het grootst. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS met data van de Koninklijke Bibliotheek.


NBD Biblion publiceert sociaal jaarverslag 2020

2020 was het jaar van de coronapandemie en het jaar waarin NBD Biblion 50 jaar samenwerking met bibliotheken en mediatheken vierde. Al kon dat niet zo uitbundig als ze graag hadden gewild. Wel was 2020 meer tech dan ooit voor NBD Biblion: met onder meer serious games op het platform Bibendo, talloze webinars  en de overname van techbedrijf Bookarang.


Bibliotheekstatistieken 2020: bibliotheken pasten dienstverlening in coronatijd snel aan

In coronajaar 2020 wisten de bibliotheken hun dienstverlening snel aan te passen aan het nieuwe normaal. Zo organiseerden vrijwel alle bibliotheken een afhaalservice, werden er meer activiteiten georganiseerd op het gebied van leesbevordering en was er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, niet digi-vaardige burgers en kinderen.


e-Depot KB krijgt CoreTrustSeal-certificaat

Het e-Depot van de KB, de nationale bibliotheek, heeft het CoreTrustSeal toegekend gekregen. Het CoreTrustSeal is een belangrijk internationaal erkend keurmerk op het gebied van digitale preservering. Voor de KB vormt deze certificering een belangrijke erkenning van alle inspanningen gericht op het duurzaam toegankelijk houden van haar digitale collecties.