bibliotheek


NBD Biblion publiceert sociaal jaarverslag 2020

2020 was het jaar van de coronapandemie en het jaar waarin NBD Biblion 50 jaar samenwerking met bibliotheken en mediatheken vierde. Al kon dat niet zo uitbundig als ze graag hadden gewild. Wel was 2020 meer tech dan ooit voor NBD Biblion: met onder meer serious games op het platform Bibendo, talloze webinars  en de overname van techbedrijf Bookarang.


Bibliotheekstatistieken 2020: bibliotheken pasten dienstverlening in coronatijd snel aan

In coronajaar 2020 wisten de bibliotheken hun dienstverlening snel aan te passen aan het nieuwe normaal. Zo organiseerden vrijwel alle bibliotheken een afhaalservice, werden er meer activiteiten georganiseerd op het gebied van leesbevordering en was er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, niet digi-vaardige burgers en kinderen.


e-Depot KB krijgt CoreTrustSeal-certificaat

Het e-Depot van de KB, de nationale bibliotheek, heeft het CoreTrustSeal toegekend gekregen. Het CoreTrustSeal is een belangrijk internationaal erkend keurmerk op het gebied van digitale preservering. Voor de KB vormt deze certificering een belangrijke erkenning van alle inspanningen gericht op het duurzaam toegankelijk houden van haar digitale collecties.


Digitale zomerleescampagne voor de jeugd gelanceerd

Het afgelopen jaar zijn jongeren vanwege corona anders gaan lezen. Door bibliotheeksluitingen en afstandsonderwijs leende de jeugd tot 18 jaar 29% minder fysieke bibliotheekboeken. Het aantal e-book- en luisterboekuitleningen werd echter meer dan verdubbeld. Om het online lezen en luisteren te blijven stimuleren, lanceerde demissionair minister Van Engelshoven de zomerleescampagne Boek ’n Trip van Jeugdbibliotheek.nl (onderdeel van de KB).


Publieksjaarverslag 2020 KB in online magazine-vorm

Ieder jaar verantwoordt de KB zich via haar jaarverslag over de resultaten van het gevoerde beleid. Dat doet zij deels via een publieksjaarverslag aan alle Nederlanders en deels via een formeel jaarverslag, gericht aan de minister van OCW en de beide Kamers. Het KB publieksjaarverslag 2020 heeft de vorm gekregen van een online magazine.


Klaas Gravesteijn wordt directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken

Klaas Gravesteijn start op 1 juli 2021 als de nieuwe directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Hij is op dit moment werkzaam als beleidsadviseur verenigingszaken bij de VOB. Interim-voorzitter Anne Rube: ‘Het bestuur acht het van grote toegevoegde waarde dat Klaas zorgdraagt voor continuïteit. Daarnaast zijn we blij met zijn kwaliteiten, potentie én grote betrokkenheid bij en gevoel voor de sector en de verhoudingen daarbinnen.’


Prinses Laurentien: ‘Mijn droom is dat iedereen zegt: wij kunnen niet zonder de bibliotheek’

‘Bibliotheken zijn de bomen van een gemeenschap: ze zorgen voor zuurstof, verkoeling en beschutting. En als je erin klimt, kun je verder kijken.’ Prinses Laurentien zet zich al jaren in voor boeken, lezen en de bibliotheek en is daarom zeer verheugd dat de openbare bibliotheken hun deuren weer openen. Ze ziet volop lokale samenwerkingskansen om hun belangrijke maatschappelijke positie te verankeren.


Bibliotheken mogen toch de deuren openen

De bibliotheken worden toch meegenomen in stap twee van het heropeningsplan. Daardoor zullen zij op 20 mei weer open mogen gaan. Voorwaarde is wel, net als bij alle andere aangekondigde versoepelingen, dat de verbeteringen door blijven zetten. Premier Rutte zelf meldde het goede nieuws voor de bibliotheken na een debat waarbij de Tweede Kamer aan had gedrongen op het openen van de bibliotheken.