Gedragscode Mededingingsrecht bij de Mediafederatie

Gedragscode Mededingingsrecht bij de Mediafederatie

De Mediafederatie staat voor een goede naleving van het mededingingsrecht. Om te voorkomen dat bedrijven en/of personen bewust of onbewust onrechtmatig handelen en daarmee zichzelf en hun brancheorganisatie schaden heeft de Mediafederatie een Gedragscode opgesteld. De Mediafederatie verlangt van haar leden dat zij zich houden aan de regels in deze code.