34 miljoen steun voor project EDU-V voor digitale onderwijsmiddelen

34 miljoen steun voor project EDU-V voor digitale onderwijsmiddelen

Het EDU-V programma krijgt 34 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. Binnen het programma EDU-V maken publieke en private partijen onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Brancheorganisatie MEVW is partner in het EDU-V programma.