subsidie


Toekenningen coronasteunregeling juni 2022

Begin april opende de tijdelijke coronasteunregeling Van maker tot lezer 2022. Sindsdien zijn 105 aanvragen toegekend, waarvan 35 in de afgelopen maand. Daarmee is meer dan driekwart van het beschikbare budget besteed.


Subsidiemogelijkheid voor doorlopend leren

Ook voor werknemers (en werkgevers) in het uitgeefvak is het belangrijk om voorturend vakkennis bij te houden en te vernieuwen. Daarom maken we u in navolging van de Mediafederatie graag attent op het feit dat op vrijdag 1 juli om 10.00 uur het STAP-budget (t/m 31 augustus 2022) weer kan worden aangevraagd.  


34 miljoen steun voor project EDU-V voor digitale onderwijsmiddelen

Het EDU-V programma krijgt 34 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. Binnen het programma EDU-V maken publieke en private partijen onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Brancheorganisatie MEVW is partner in het EDU-V programma.


Nieuwe steunmaatregel: Van maker tot lezer

Makers van Nederlandse literatuur kunnen nu een beurs aanvragen in het kader van de tijdelijke steunmaatregel Van maker tot lezer 2022. De regeling is mogelijk gemaakt met extra geld dat het ministerie van OCW binnen het vijfde coronasteunpakket beschikbaar heeft gesteld voor makers. Van maker tot lezer 2022 staat open voor schrijvers, performers, graphic novelists, illustratoren en vertalers in het Nederlands, die van 1 januari 2017 tot 1 maart 2022 direct of indirect door het Letterenfonds zijn ondersteund.


Letterenfonds maakt acht biografieën mede mogelijk

In het kader van Schrijversleven, de biografieregeling van het Letterenfonds kunnen acht levensbeschrijvingen met steun van de regeling komend jaar gerealiseerd worden. In totaal werden er veertien aanvragen ingediend.


Wet Gratis Schoolboeken opnieuw geëvalueerd

Minister Slob van Onderwijs heeft de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit is de derde evaluatie sinds de wet in 2008 is ingevoerd. De GEU heeft de voor educatieve uitgeverijen meest relevante bevindingen op een rij gezet.


SVdJ opent inschrijving subsidieregeling onderzoeksjournalistiek

Het doel van de subsidieregeling is om het onderzoeksjournalistieke veld in Nederland duurzaam te versterken. De SVdJ richt zich hierbij op de ontwikkeling van mediaorganisaties en hun onderlinge samenwerking. Er is speciale aandacht voor onderzoeksjournalistiek op regionaal en lokaal niveau.


215 beurzen toegekend aan literaire makers

Dit voorjaar opende het Nederlands Letterenfonds opnieuw de steunmaatregel Van maker tot lezer 2021, die literaire makers helpt om ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers of om te investeren in cultureel ondernemerschap. De regeling sloot afgelopen 30 juni.