subsidie


Evaluatie regelingen Nederlands Letterenfonds

In 2025 begint er een nieuwe beleidsperiode voor het Nederlands Letterenfonds. Het fonds wil in deze beleidsperiode inzetten op brede regelingen voor makers waarbij ook ruimte ontstaat voor nieuwe literaire (tussen)vormen. Om die reden zijn twee regelingen voor makers afgelopen maanden geëvalueerd.


SVDJ opent aanvraagrondes twee subsidieprogramma’s onderzoeksjournalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek opent op 23 oktober een nieuwe aanvraagronde voor twee subsidieprogramma’s ter ondersteuning van onderzoeksjournalistiek in Nederland. Tot en met 20 november 2023 hebben journalistieke organisaties de kans om aanvragen in te dienen binnen de regeling ‘Ruimte voor Onderzoeksjournalistiek’ en ‘Verduurzaming Onderzoeksjournalistieke Organisaties’.


Eerste toekenningen 'Makers buiten het boek'

In het eerste half jaar van de pilotregeling Makers buiten het boek kwamen er 15 aanvragen binnen van evenveel makers voor 13 projecten. Hiervan zijn er op dit moment nog zes in behandeling, de overige negen aanvragen konden worden gehonoreerd.


Extra geld voor leesonderwijs

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, stelt de komende twee schooljaren € 108 miljoen per jaar extra beschikbaar om kinderen beter te leren lezen, schrijven en rekenen.