digitalisering


Ontstaan uit een pioniersgeest: Adam, de redactierobot

Zo nu en dan zetten wij van inct een artikel uit onze kennisbank opnieuw in de schijnwerpers. Omdat we het nog steeds een interessant artikel vinden en omdat we graag de aandacht vestigen op de schat aan informatie die in onze kennisbank te vinden is. Vandaag gaat het over ADAM, de redactierobot van RTL Nieuws.


Thema Dutch Media Week 2022 bekend!

Elk jaar is er een centraal thema dat door alle evenementen, talkshows en radioprogramma’s van de Dutch Media Week verweven wordt. Voor editie 2022 wil Dutch Media Week met het centrale thema On/Off een moment van bezinning creëren in de dagelijkse digitale ratrace…


34 miljoen steun voor project EDU-V voor digitale onderwijsmiddelen

Het EDU-V programma krijgt 34 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. Binnen het programma EDU-V maken publieke en private partijen onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Brancheorganisatie MEVW is partner in het EDU-V programma.


Eindpresentatie Literatuur op het Scherm

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds organiseren op maandagmiddag 28 februari een eindpresentatie van het programma Literatuur op het Scherm. Vier teams van schrijvers en ontwerpers presenteren in Utrecht hun projecten. Daarnaast is er een keynote van Siebe Bluijs, postdoctoraal onderzoeker ‘Digital Literature’. Publiek is van harte welkom bij deze presentatie.


Een toets of test opstellen

Een leven lang leren betekent een leven lang toetsen maken. Nu veel organisaties hun eigen, op de bedrijfspraktijk gericht bijscholing opzetten, moeten zij ook toetsen of bij de cursisten de stof voldoende is blijven hangen. Een geautomatiseerd systeem, zoals een elektronische leeromgeving, is een handig hulpmiddel om invul- en meerkeuze vragen onafhankelijk van de beschikbaarheid van een docent of leermeester na te kunnen kijken. Hoe maak je een goede automatisch gecorrigeerde toets?


Tweede Kamer stemt voor investering digitale bibliotheek

Op dinsdag 30 november 2021 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die oproepen tot het behouden en versterken van fysieke en digitale bibliotheekvoorzieningen. De moties zijn ingediend tijdens een debat over de cultuurbegroting van het ministerie van OCW.


GEU leden werken aan cyberweerbaarheid

De afgelopen twee jaar heeft een groep leden van de GEU een project cyberweerbaarheid doorlopen. Onder de bezielende leiding van een cyber-expert en samen met een kopgroep van enthousiaste leden is een projectopzet gemaakt. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en de ervaringen van de kopgroep om het project zo passend mogelijk voor de GEU-leden te maken. Geen algemene informatie, maar GEU-specifiek.


LesLinq door ThiemeMeulenhoff gekozen als tool voor digitale contentverrijking

Lesmateriaal schuift steeds meer op naar online en interactief. Voor educatieve uitgeverijen wordt het creëren van interactieve content steeds belangrijker om de leerlingen bij de les te houden. Met haar online content creatie tool biedt LesLinq de oplossing om content interactief te maken. ThiemeMeulenhoff gaat LesLinq inzetten om nog eenvoudiger interactieve assets, video’s en animaties te kunnen maken en anticipeert hiermee op de veranderingen in het onderwijs.