NBD Biblion laat recensies door computer schrijven

NBD Biblion laat recensies door computer schrijven

NBD Biblion laat de recensies van nieuwe boeken voortaan samenstellen door een algoritme. Mede aan de hand van deze recensies besluiten bibliotheken of ze een titel in de collectie opnemen. Er komt nu een systeem met schuifjes voor in de plaats. De zevenhonderd recensenten die dit werk tot nu toe deden, zijn met een briefje bedankt.