Public Onchain Database in gebruik genomen

Public Onchain Database in gebruik genomen

In de VS is de Public Onchain Database (POD) in gebruik genomen. Dit is een centraal onderdeel in de ontwikkelingen in Web3. Dat is een ontwikkeling die met veel buzzwords omgeven is (zoals dat hoort bij ICT-innovatie) en die onder meer tot doel heeft om gebruikers weer zeggeschap te geven over de bijdragen die zij plaatsen. Daarmee zou de machtsverhouding tussen de grote platforms en hun gebruikers weer iets meer in balans moeten komen.