Boekenbranche zag omzetgroei in 2021; internationaal beeld ook positief

Boekenbranche zag omzetgroei in 2021; internationaal beeld ook positief

Afgaand op de cijfers van de GfK Markttrends Boekenmarkt is de omzet boekenverkoop over 2021 gestegen ten opzichte van 2020. Ook het rampjaar 2020 liet al een stijging zien in de omzet en een nagenoeg zelfde stijging heeft zich dus in 2021 weer voorgedaan. Goed nieuws voor uitgevers van boeken, maar of de omzetstijging ook evenredig de boekhandel bereikt, valt nog te bezien. Eerste cijfers uit Duitsland en USA lijken zelfde beeld te schetsen. Frankrijk is echter koploper: 20% stijging in 2021!