Spelregels tussen publieke en private nieuwsmedia wettelijk aangescherpt

Spelregels tussen publieke en private nieuwsmedia wettelijk aangescherpt

Vorige week heeft de Eerste Kamer formeel ingestemd met het wetsvoorstel dat de Mediawet op een aantal punten gaat wijzigen. Eén van de belangrijke wijzigingen betreft de 'nieuwedienstentoets' waarmee nieuwe diensten die de Publieke Omroep ontwikkelt een extra toets krijgen zodat er geen verstoring ontstaat van het medialandschap.