Letterenfonds kent tweejarige subsidies toe aan literaire events

Letterenfonds kent tweejarige subsidies toe aan literaire events

Acht organisaties die bij het Letterenfonds een aanvraag voor een tweejarige subsidie indienden, hebben een positief besluit ontvangen. In totaal is € 890.000 toegekend voor de jaren 2021-2022. Onder de acht literaire festivals en literair-educatieve organisaties die subsidie ontvangen, zijn drie nieuwe aanvragers: Poetry Circle Nowhere, Samenleving en Kunst en Watershed.

Het Letterenfonds introduceerde voor de huidige beleidsperiode (naast de incidentele en vierjarige subsidies) een tweejarige regeling voor literaire manifestaties en activiteiten. Hiermee wil het in de landelijke infrastructuur van festivals en literatuur-educatieve organisaties het middenveld versterken, de regiofunctie verbeteren, en vernieuwing en dynamiek stimuleren. Terugblikkend blijkt dat de regeling een versterkend effect heeft gehad op de organisaties en hun rol voor de literaire infrastructuur in Nederland. De regeling is daarom, in een licht gewijzigde vorm die aansluit bij de regeling vierjarige subsidies, voor de beleidsperiode 2021-2024 gecontinueerd. Er kunnen jaarlijkse subsidies van € 50.000 of € 60.000 worden verleend; bovendien kan aan één organisatie in de laatste categorie een toeslag van € 15.000 worden toegekend voor de belangrijke rol in de regio.

Over de aanvragen van de volgende literaire festivals en literair-educatieve organisaties is een positief besluit genomen: Boekids (€ 100.000), Brainwash (€ 120.000), Explore the North Productiehuis (€ 120.000), Poetry Circle Nowhere / professionele producties en talentontwikkeling, € 100.000), Read My World (€ 100.000), Samenleving en Kunst (€ 100.000), Tilt (€ 100.000) en Watershed (€ 150.000). Aan Watershed is een toeslag verleend voor de belangrijke regionale functie van deze organisatie voor de literaire infrastructuur in Noord Brabant.

Regionale spreiding
De organisaties zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Tilburg. Bij alle aanvragers is er sprake van een landelijk bereik. Alle aanvragers ontvangen gemeentelijke subsidies (ook buiten de vestigingsplaats).

Corona epidemie
Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de plannen die in oktober bij het Letterenfonds zijn ingediend. Daarin hebben de aanvragers rekening gehouden met eventuele corona-beperkingen en alternatieve scenario’s ontwikkeld, met deels analoog aanbod voor een kleiner publiek, activiteiten in de openlucht en online-aanbod.

Budget
Voor de beleidsperiode 2021-2024 is er € 800.000 per twee jaar beschikbaar voor de regeling tweejarige subsidies: een aanmerkelijk hoger bedrag dan bij aanvang van de beleidsperiode 2017-2020. Voor deze eerste ronde kon bovendien het budgetplafond worden verhoogd met € 75.000, vanwege onderbesteding bij de vierjarige regeling (Explore the North Festival heeft geen gebruik gemaakt van de door het Letterenfonds verleende subsidie, omdat het van het Fonds Podiumkunsten ook een vierjarige subsidie kreeg.) Via de links onder de namen van de organisaties hierboven zijn de besluiten te vinden.

Najaar 2022 is er een nieuwe aanvraagronde voor 2023-2024.