Penguin Random House start campagne voor divers en inclusief literatuuronderwijs

Penguin Random House start campagne voor divers en inclusief literatuuronderwijs

Penguin Random House gaat in de UK samen met The Runnymede Trust een campagne opzetten om het literatuuronderwijs meer inclusief te maken. Thee Runnymede Trust is de grootste onafhankelijke denktank over rassengelijkheid in het VK.

Het 'Lit in Colour-project' is bedoeld om leerlingen en studenten meer en makkelijker toegang te geven tot boeken geschreven door auteurs afkomstig uit ethnische minderheden of door 'gekleurde' auteurs. Daarmee zou het literatuuronderwijs inclusiever moeten worden. Het project begint met een onderzoek naar de huidige stand van zaken in het literatuuronderwijs in de UK.

Zowel PRH als de Runnymede Trust delen de zorg dat op dit moment het onderwijs die diversiteit in inclusiviteit niet bevat. Eerdere odnerzoeken en rapporten die hierover verschenen onderschrijven dat beeld.

Tom Weldon, CEO Penguin Random House, stelt dat 'Britse literatuur op zijn best jonge mensen een mogelijkheid biedt de wereld te zien en te begrijpen door de ogen van anderen. Daarbij is toegang tot een divers en representatief aanbod van boeken, schrijvers en verhalen de sleutel. zowel op school, in de bibliotheek als thuis. De realiteit is echter dat de meeste van onze jonge mensen op dit moment een overwegend witte, mannelijke benadering van de Britse literatuur voorgeschoteld krijgen, die niet de huidige maatschappij weergeeft en die ook een jonge generatie niet inspireert om ook buiten school te gaan lezen."

Op dit moment staan er op de leeslijsten die door de Examencommissies zijn samengesteld 65 titels waarvan er 56 geschreven zijn door 'witte schrijvers'' . Van de 9 andere boeken zijn er 4 die pas afgelopen jaar zijn toegevoegd en dus nog niet echt wijd verbreid zijn.

Dr Halima Begum, directeuirr van the Runnymede Trust: "het is de trieste waarheid dat  het gebrek aan auteurs van minderheden betekent dat ons nationale curriculum niet een aanbod heeft dat een refelectie is van onze maatschappij, onze verbondenheid binnen de Commonwealth en onze eigen migratie-geschiedenis, die de basis vormen van onze kleurrijke verscheidenheid".

Het onderzoek gaat bekijken wat er op dit moment in het onderwijs besproken worden, zowel op de basisscholen als op de middelbare scholen. Men gaat de inzichten van onderwijzers, ouders en leerlingen verzamelen en uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot praktische aanbevelingen voor verandering. Men verwacht de resultaten in de zomer van 2021. Het onderzoek zal gedaan worden door een team van Oxford University.

Als follow-up zal PRH samen met Runnymede een ondersteunend programma gaan maken voor onderwijzers, bestaand uit ondermeer trainingsprogramma's, boeken, digitale ondersteuning en events met auteurs. Dat programma zou klaar moeten zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar, september 2021.