Internationaal initiatief voor groenere supply chain in boekenbranche

Internationaal initiatief voor groenere supply chain in boekenbranche

Drie organisaties die zich bezighouden met de supply chain in de boekensector hebben een internationale alliantie gevormd om de supply chain in de sector groener te maken. Het gaat om de Book Industry Communication (UK), BookNet Canada en de Book Industry Study Group (USA).

De opzet is dat er meer informatie uitgewisseld kan gaan worden over deze problematiek, dat er gezamenlijk gepland kan gaan worden en dat er evenementen georganiseerd gaan worden. Volgens de directeur van de Book Industry Communication, Karina Urquhart, liggen juist in de supply chain de grootste kansen om wereldwijd de verspilling terug te brengen en de impact op het milieu te verminderen. Daarbij is volgens haar internationale samenwerking van groot belang. De drie landen die nu aangesloten zijn nemen daarbij het voortouw, maar men nodigt nadrukkelijk andere organisaties uit andere landen uit om zich aan te sluiten.

De alliantie heeft nu plannen om te kijken naar een centrale informatiebron over zaken die spelen rondom duurzaamheid waar ook ideeën en nieuwe initiatieven een plaats kunnen krijgen, het instellen van een jaarlijkse 'Green Global Supply Chain Award' en een systeem om bedrijven te accrediteren. Opzet is om vooral kennis en inzichten internationaal te gaan delen en wellicht ook toyt een gezamenlijke aanpak te komen en zo elkaar te helpen om een duurzamere supply chain in de branche tot stand te brengen.