ABN Amro verwacht relatief kleine krimp uitgeefsector

ABN Amro verwacht relatief kleine krimp uitgeefsector

Het is een schrale troost voor uitgeverijbedrijven die wel zwaar geraakt worden door de coronacrisis, maar in vergelijking met andere sectoren doet de uitgevrij het lang niet slecht. Althans, volgens de verwachtingen van de economen van ABN Amro. Waar de evenementensector op instorten staat en voor de gehele economie een gemiddelde krimp van 8 procent over 2020 wordt voorzien, berekent de bank voor  de uitgeefsector 4 procent krimp, met uitzicht op groei in 2021.

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op uitgeverijen zijn oplages en advertentie-inkoop. Doordat tijdens de intelligente lockdown (trein)reizen en winkelen zwaar werden ontmoedigd, vielen verkooppunten op bijvoorbeeld de stations tijdelijk weg. Daar daar staat tegenover dat mensen gemiddeld meer vrije tijd hadden en er veel nieuws was: er zijn meer krantenabonnementen verkocht. Het grootste effect komt van de dalende advertentie-inkomsten. Voor 2020 komt ABN Amro uit op een omzetkrimp van 4 procent en in 2021 een groei van 1 procent.

Voor producenten van av-content verwacht de bank in 2020 een omzetkrimp van 3 procent. De belangrijkste reden is dat veel producties vanwege de onzekerheid zijn stilgelegd. Die zullen komend jaar waarschijnlijk weer worden opgestart, wat tot een groei van 4 procent in 2021 moet leiden.

 

Meer bij Nederlands MediaNieuws