uitgeverij


Maven Publishing en POM beginnen POM.Press

Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth beginnen in samenwerking met Maven Publishing POM.Press: een fonds met een focus op media, technologie en leven in de wereld van nu.


Dit is de week van de toegankelijkheid

In de week van de toegankelijkheid staat centraal hoe de uitgeverijketen ertoe kan bijdragen dat iedere toegang heeft tot haar producten en diensten. Dat is niet alleen een ethisch juiste keuze, maar binnenkort ook verplicht. 


Boeken in de taal van je hart

Uitgeverij Afûk geeft boeken in de Friese taal en over de Friese cultuur en geschiedenis uit. Onder de bezielende leiding van uitgever Ernst Bruinsma houdt de Friese uitgever de regionale taal hiermee levend. Het bereik is klein, de oplages gering, maar het weerhoudt Friese auteurs er niet van in hun eigen taal te publiceren. Vooral dichters slagen erin hun poëzie ook Nederlandstalig te laten uitgeven, waardoor ze uiteindelijk landelijke erkenning krijgen.


DMA en DSA definitief bekrachtigd: Europese uitgevers verheugd, maar ook kritisch

Gisteren heeft het Europees Parlement de Digital Market Act en de Digital Service Act definitief bekrachtigd. Voor uitgevers (en boekverkopers) ook een belangrijke ontwikkeling. De Federatie van Europese UItgevers (FEP) is verheugd, maar geeft ook aan dat vooral bij de DSA nog wel wat extra stappen gezet mogen worden.