Patrick Swart, algemeen directeur WPG Uitgevers, kondigt vertrek aan

Patrick Swart, algemeen directeur WPG Uitgevers, kondigt vertrek aan

Patrick Swart heeft op 24 augustus bekend gemaakt te stoppen in zijn functie als algemeen directeur bij WPG Uitgevers. Swart begon medio 2016 met de missie de uitgeverij weer slagvaardig en winstgevend te maken en zodoende een gezond perspectief te geven. Onder zijn leiding is de WPG organisatie vernieuwd, innovatie gedreven gaan werken, zijn verlieslatende activiteiten gereorganiseerd of afgestoten en nieuwe initiatieven in de markt geïntroduceerd. Swart zal nog tot november 2020 aanblijven. 

 Een nieuwe fase breekt aan voor WPG en het is daarmee een logisch moment te stoppen voor Swart. De raad van commissarissen van WPG Uitgevers is Swart zeer erkentelijk voor de door hem geleverde prestatie. Patrick Swart: “Na veelbewogen jaren waarin grote stappen zijn gemaakt is WPG in een nieuwe fase beland. Dit is een logisch moment om de balans op te maken en de organisatie verder te brengen”. 

“Patrick Swart heeft een belangrijke bijdrage geleverd de afgelopen jaren”, zegt Pamela Boumeester voorzitter van de raad van commissarissen. “Hij heeft als algemeen directeur van WPG Uitgevers het voortouw genomen in reorganisatie en verkoop van onderdelen als ook de innovatieve slagkracht van de organisatie versterkt. We zijn hem erkentelijk voor zijn bijdrage aan de organisatie.”

De komende tijd zal duidelijk worden wie Patrick Swart op zal volgen. Tot november geeft hij volledig betrokken invulling aan zijn werk voor WPG.

(Foto: (c) Anna Green )