Mediamakers publiceren Manifest: Stop racisme & discriminatie in de media: #followup

Mediamakers publiceren Manifest: Stop racisme & discriminatie in de media: #followup

Meer dan 300 mediamakers doen middels een manifest een aanklacht tegen racisme en discriminatie in de media. Zij eisen concrete veranderingen en pleiten voor een Media Meldpunt Racisme & Discriminatie. 

Het is voor het eerst dat een grote groep journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond zich in Nederland gezamenlijk openlijk uitspreekt en zich verzet tegen racisme en discriminatie op de werkvloer en in mediaproducties. Dit vergt moed omdat velen van hen jaren in eenzaamheid hebben gezwegen over de pijn. Zij worden daarin gesteund door een nog grotere groep solidaire bondgenoten uit de media. 

"Media zijn een belangrijke machtsfactor in de samenleving. Als journalisten en mediamakers vormen wij mee aan het perspectief van de samenleving. De programma’s, artikelen, films, podcasts, radio-shows en andere producties die wij maken, beïnvloeden de manier waarop ons publiek naar zichzelf en anderen kijkt. De beelden en berichtgeving vanuit media zijn vaak
stereotyperend naar mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen. En journalisten - hoe welwillend ook - dragen daarmee bij aan negatieve vooroordelen over achtergestelde groepen in de samenleving, wat kan leiden tot de verergering van de achtergestelde positie.
De macht die media hebben, moet dus gepaard gaan met de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn naar onszelf. Het is tijd om te erkennen dat we institutioneel racisme en discriminatie in stand houden middels eenzijdige samenstelling van onze redacties, onze berichtgeving en keuzes. Het is tijd om in actie te komen."

Reacties

Binnen dit initiatief zou m.i. plaats moeten zijn voor meer en betere werving van studenten van kleur, c.q. studenten met niet-westerse achtergrond door de verschillende Scholen vd Journalistiek. Vanuit eigen ervaring (als oud-ombudsman van Trouw) herinner ik mij dat vanuit genoemde groepen relatief erg weinig respons kwam op redactionele wervingsadvertenties. De redenen/oorzaken kunnen liggen in het aanzien van de journalistiek (niet bijster hoog) en mogelijk een gebrek aan voldoende zelfvertrouwen als het gaat om de eis (van kranten) foutloos te kunnen schrijven. Een (onterecht) gevoel van: ‘Hier begin ik maar niet aan’. Hoe dit ook zij, lijkt aandacht en inzet van de SvdJ op dit punt gerechtvaardigd om tot een betere afspiegeling van de samenleving op redacties te komen.

Geplaatst door Adri Vermaat op 30 juni 2020 om 12:21

Laatste nieuws