Boekverkoop USA kelderde met 65% in april

Boekverkoop USA kelderde met 65% in april

De fysieke boekhandel in de USA heeft in april een dramatische neergang meegemaakt: de eerste ramingen laten een omzetdaling van meer dan 65% zien ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Het goede nieuws: de verkoop in de maand mei lijkt een (eerste) herstel te laten zien.

De omzetdaling in april voor fysieke boekhandels bedroeg zo'n 412 miljoen dollar ten opzichte van 2019 en dat terwijl de maand maart ook al een daling had laten zien van bijna 34%. De boekhandels lijken daarmee in de USA zwaarder getroffen dan de meeste retailers: de gemiddelde daling in retail in april bedroeg 19,4% (in maart 6,6%) waarmee boekhandels dus ver boven het gemiddelde scoren.

De maand april wordt in de USA door deskundigen beschouwd als de ergste maand voor de retailsector. Voorlopige resultaten voor de maand mei laten weer een voorzichtig herstel zien voor de retailsector: in mei wordt een stijging verwacht van 18% ten opzichte van april en is het verschil met mei 2019 weliswaar negatief (iets meer dan 6%) maar lijkt er een herstel te zijn. Wat de cijfers voor de boekhandel zijn is nog niet bekend. Over de eerste vier maanden van 2020 is de verkoop van de boekhandel met 23,3% gedaald ten opzichte van 2019 (de hele retailsector liet over dezelfde periode een daling van 3,8% zien)

In hoeverre online verkopen de daling in de fysieke boekhandel hebben opgevangen is (nog) niet bekend.