Ludo de Boo: 'Beschouw podcast als onderdeel van je hele portfolio'

Ludo de Boo: 'Beschouw podcast als onderdeel van je hele portfolio'

Ludo de Boo heeft een lange loopbaan in de uitgeefbranche achter de rug als hij bijna 10 jaar geleden voor zichzelf begint. Dat hij zich dan gaat richten op het fenomeen podcast is ook niet zo vreemd, zijn carrière begon hij tenslotte ooit bij Veronica.