2019: lezers magazines stabiel

2019: lezers magazines stabiel

Lezers blijven print magazines waarderen. Het bereik van magazines laat al een aantal jaren een consistent beeld zien. Ook voor het jaar 2019 is dat het geval. De top 5 blijft onveranderd.

In de laatste NOM Print Monitor die de cijfers laat zien over 2019, zijn stijgingen zichtbaar in veel magazinecategorieën. Zo neemt het bereik toe van diverse opiniebladen, vrouwenbladen, mannenbladen, dagbladmagazines, gezinsbladen, populairwetenschappelijke bladen, mind & body bladen, woonbladen en RTV bladen.

Print magazines bereiken in totaal 10,9 miljoen mensen. Dit is 74% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder). Vrouwen, 50-plussers en welstandigen zijn de meest heavy magazine lezers. 

Top 5 

De top 5 van magazines met het hoogste bereik laat ten opzichte van de vorige meting geen veranderingen zien:

  1. Kampioen (4,7 miljoen),
  2. Donald Duck (1,5 miljoen),
  3. Libelle (1,4 miljoen),
  4. LINDA. (1,1 miljoen)
  5. Vrouw (1 miljoen). 

Bron: MMA