Boekverkoop in de min: Corona en Boekenweek

Boekverkoop in de min: Corona en Boekenweek

Week 12, vorige week, was er een duidelijk neergang waar te nemen in de omzet van de boekenverkoop. Ten opzichte van 2019 was er voor enkel Nederlandstalige boeken sprake van een daling van 13,6%. Oorzaak, natuurlijk de corona-crisis, maar dat was waarschijnlijk niet de enige oorzaak. Voor het jaar staat de omzet nog wel in de plus.

De omzetdaling van deze week is waarschijnlijk ook te wijten aan het feit dar de Boekenweek vorig jaar
in week 12 van start ging. Kinderboeken was het enige hoofdgenre waarvan de omzet toenam in
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gesloten scholen, en daarmee thuiszittende
kinderen, liggen hier mogelijk aan ten grondslag. 

2020: nog wel in de plus
De cumulatieve A-boekenomzet gemeten over week 01 t/m week 12 2020 bedraagt 112,3 miljoen euro.
Vergeleken met week 01 t/m week 12 2019 is dat een stijging van 5,8%. Voor enkel Nederlandstalige boeken is er nog steeds sprake van een stijging van 7,7%.

De omzetcijfers en mutaties zijn gebaseerd op geëxtrapoleerde verkoopgegevens uit de GfK-panelmarkt.
Ze zijn representatief voor de gehele Nederlandse A-boekenmarkt. Bovenstaande cijfers worden door GfK verzameld in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak.