Leesvaardigheid van Nederlandse vijftienjarigen daalt

Leesvaardigheid van Nederlandse vijftienjarigen daalt

De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt ten opzichte van die van leeftijdgenoten in andere landen. Dat blijkt uit PISA, een driejaarlijks onderzoek naar de leerprestaties van jongeren wereldwijd. Niet alleen de leesvaardigheid daalt, maar ook het leesplezier.

Nederland scoort in het onderzoek, waaraan 600.000 vijftienjarigen in 79 landen verspreid over de wereld hebben deelgenomen, sowieso middelmatig – ook bij wiskunde en natuurwetenschappen.

Slecht 1 procent van de Nederlandse vijftienjarigen haalt het hoogste niveau van de zes vaardigheidsniveaus die Pisa hanteert. Maar erger dan het kleine aantal excellente lezers is dat een kwart van de Nederlandse jongeren niveau 2 niet haalt. Dat wordt beschouwd als het minimum dat je nodig hebt om als mondige burger te kunnen deelnemen in de kennissamenleving.

Zestig procent van de onderzochte Nederlandse jongeren zegt alleen te lezen als het echt moet, om informatie te vinden bijvoorbeeld. Bijna de helft vindt lezen tijdverspilling. Voor 20 procent van de vijftienjarigen is lezen een hobby.

Meer bij Trouw 

Volgens Stichting Lezen onderstrepen de uitkomsten nadrukkelijk dat het versterken van de leesbevordering noodzakelijk is. 

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen: ‘Het is schrijnend dat in een welvarend land als Nederland 42% van de jongeren lezen tijdverspilling vindt en 24% van de jongeren mogelijk onvoldoende leesvaardig school verlaat. We kennen deze trend van ontlezing al een tijdje. We zetten programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school en campagnes als De Nationale Voorleesdagen en De Jonge Jury in om van kinderen en jongeren gemotiveerde lezers te maken. Vandaar dat wij een leesoffensief volop steunen en meer structurele aandacht bepleiten.’