Iedereen een bibliotheek in de buurt

Iedereen een bibliotheek in de buurt

Met de opening van een nieuwe bibliotheekvestiging in Wognum, Noord-Holland door minister Van Engelshoven (OCW) begint de uitvoering van ‘Iedereen een bibliotheek in de buurt’ vorm te krijgen.

Het streven is om bibliotheken in kleine gemeenten te behouden, zodat er voor alle Nederlanders in de nabije omgeving een bibliotheekvoorziening is. In nog 11 andere gemeenten wordt een bibliotheekvoorziening geopend of krijgt de bestaande bibliotheek extra financiële steun. OCW trekt hier de komende drie jaar € 3 miljoen voor uit.

Bibliotheken onder druk

Op het gebied van onder andere laaggeletterdheid en digitale inclusie is de bibliotheken een speciale rol toebedeeld. Rijksbreed wordt het belang van de activiteiten op dit vlak erkend en ook de KB werkt hard aan deze thema’s. Door de tekorten die bij gemeenten ontstaan doordat kosten voor o.a. jeugdzorg te hoog zijn, komt het voortbestaan van de bibliotheek op verschillende plaatsen echter onder druk te staan. Het is dan ook noodzakelijk dat er financiële ruimte wordt gevonden om voor elke Nederlander een bibliotheekvoorziening in de nabije omgeving te realiseren én te behouden, zodat de bibliotheek kan blijven bijdragen aan een inclusieve samenleving.