Start evaluatie toezicht handhaving Wet op de vaste boekenprijs

Start evaluatie toezicht handhaving Wet op de vaste boekenprijs

Het Commissariaat voor de Media gaat het toezicht op en de handhaving van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) over de periode 2014-2018 evalueren.

Voor deze evaluatie benadert onderzoeksbureau DSP-groep een aantal organisaties met een vragenlijst over het toezicht op en de handhaving van de Wvbp door het Commissariaat. De vragen hebben ook betrekking op de voorlichting door het Commissariaat, en het melden en raadplegen van prijzen via de website boekenprijs.cvdm.nl.

Vervolgens gaat DSP-groep in gesprekken met de organisaties nader in op het beeld dat uit de antwoorden naar voren komt. Deze gesprekken vinden plaats met het Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond, de Mediafederatie/Groep Algemene Uitgevers, de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers, Bookspot en CB Logistics. Uitgevers en verkopers kunnen hun ervaringen aan deze organisaties doorgeven. De inbreng van deze organisaties vormt voor DSP-groep de basis voor het evaluatierapport.

Daarnaast maakt het Commissariaat een beschrijving van de werkzaamheden en taakuitoefening over de periode 2014-2018. Daarin wordt onder meer beschreven op welke wijze het Commissariaat het toezicht op en de handhaving van de Wvbp vormgeeft. Ook wordt een overzicht gegeven van het aantal procedures en (hoger) beroepzaken.

Het rapport van DSP-groep en de beschrijving door het Commissariaat maken deel uit van de algemene evaluatie van de Wvbp, die later dit jaar aan de Eerste en Tweede Kamer wordt toegezonden.

Bekijk hieronder de vragenlijst die aan de stakeholders wordt voorgelegd.