3 'digitale literatuur projecten' ontvangen subsidie

3 'digitale literatuur projecten' ontvangen subsidie

In de eerste ronde van 2019 zijn zeven aanvragen ontvangen in het kader van de regeling Digitale literatuur, waarvan drie zijn gehonoreerd en een aanvraag is aangehouden. In totaal werd € 55.500 euro toegekend.

Aan de volgende aanvragers is een subsidie verleend:

  • Stichting Perdu voor De Verloren Tijd, een maandelijkse literaire podcastserie die zich richt op het poëtisch experiment en ruimte biedt aan teksten die niet geschikt zijn voor papier maar wel voor audio. In totaal verschijnen in opdracht van Perdu 24 nieuwe digitale literaire werken van 24 schrijvers.
  • Stichting Groninger Forum voor De Virtuele Boekenkast, een digitale installatie waarin kinderen kinderboeken tot leven kunnen wekken. Met media-kunstenaar Chantalla Pleiter, Happy Ship (3D animatie en VR Studio) en diverse auteurs.
  • Omroepvereniging VPRO voor Terug naar An E., een verhalende podcast van zes afleveringen over de langst gestrafte Nederlandse vrouw, waarin op innovatieve wijze literatuur en journalistiek worden gecombineerd. Met literair auteur Florence Tonk, Irene Houthuijs, Randy Vermeulen en SCHIK.

Nieuwe aanvragen voor digitale literatuur dienen uiterlijk op maandag 28 oktober 2019 te zijn ontvangen door het Letterenfonds.