NBD Biblion gaat verder als stichting zonder winstoogmerk

NBD Biblion gaat verder als stichting zonder winstoogmerk

De organisatievorm van NBD Biblion B.V. is aangepast. Hierdoor gaat NBD Biblion B.V. verder als Stichting NBD Biblion. De stichting heeft als doel activiteiten te ontwikkelen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van de openbare bibliotheken.

NBD Biblion brengt eind augustus 2019 haar kernactiviteiten onder in de stichting en haar commerciële activiteiten in de nieuwe dochtermaatschappijen.

NBD Biblion wil de partner zijn die bibliotheken ontzorgt, waardoor bibliotheken hun publieke taken efficiënt en effectief kunnen vervullen. NBD Biblion is er primair voor de bibliotheken en met de diensten en producten wil NBD Biblion de positie van bibliotheken verstevigen en uitbouwen. Servicegericht, transparant en samen optrekken in innovatie.

Drie belangrijke begrippen die samenkomen in het nieuwe motto: Vooruitgang boeken.

Daarbij past ook een heldere en transparante organisatievorm en governancestructuur waarin alle rollen voor bestuur en toezicht duidelijk zijn belegd. De founding fathers van NBD Biblion behouden hun belangrijke rol en bibliotheken denken mee en adviseren over de koers. Samen werken we aan de producten en de diensten van NBD Biblion.

De nieuwe organisatievorm maakt NBD Biblion ook slagvaardiger voor de bibliotheken: innovatieve projecten zullen naar verwachting eerder succesvol van de grond komen doordat de stichtingsvorm samenwerking met partners makkelijker maakt. Een heel belangrijke overweging bij de keuze voor de stichtingsvorm is dat NBD Biblion daarmee duidelijker aangeeft dat zij met haar kernactiviteiten geen commercieel oogmerk heeft.

Algemeen directeur Nina Nannini is zeer verheugd over de gewijzigde organisatievorm. “Ik ben heel blij dat we nu tegemoet kunnen komen aan de vraag vanuit de branche om transparanter te zijn en ik kijk uit naar de kansen die het ons biedt. Ik zie uit naar een mooie toekomst waarin we samen met de bibliotheken verder innoveren en elke dag weer vooruitgang boeken.”

Lees verder bij NBD Biblion