CvdM en AP intensiveren samenwerking

CvdM en AP intensiveren samenwerking

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaan meer samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving als het gaat om media-instellingen.

De uitgangspunten voor de samenwerking en informatie-uitwisseling zijn vastgelegd in een protocol. Zo kunnen de toezichthouders onderling signalen uitwisselen en nadere afspraken maken over informatie-uitwisseling. Dit kan gaan over onder meer ongewenste reclame, websites van omroepen, het gebruik van algoritmen en profilering.

Dit protocol komt voort uit de gezamenlijke wens om de onderlinge relatie van het Commissariaat en de AP bij de uitvoering en het toezicht op en de handhaving van wetgeving ten aanzien van media-instellingen vast te leggen en daarover transparantie te betrachten.

Download hieronder het convenant