Nederland steunt plan Europees auteursrecht niet

Nederland steunt plan Europees auteursrecht niet

Samen met Finland, Italië, Luxemburg en Polen heeft Nederland bezwaar gemaakt tegen de definitieve versie van het voorstel tot vernieuwing van het Europese auteursrecht. Deze 'Copyright Directive' bevat volgens de vijf landen “geen balans […] tussen het beschermen van rechtenhouders en de belangen van EU-burgers en bedrijven.” Daardoor bestaat “Het riscio […] dat het innovatie eerder hindert dan promoot en een negatieve impact heeft op de concurrentievaardigheid van de Digital Single Market binnen Europa”, aldus de vijf.

De bedoeling van het voorstel is dat uitgevers en makers meer betaald krijgen voor hun werk. Daar zijn de landen niet op tegen, maar de voorgestelde maatregelen zouden aan paar nare neveneffecten hebben. Zo zou de linktax (een auteursvergoeding voor het linken van content) de verspreiding van de vrije mening te veel hinderen. De belasting is vooral bedoeld om de inkomsten van internetreuzen als Facebook en Google af te romen. Dat kan uiteraard niet expliciet gezegd worden, dus is een alternatieve tekst gekozen die veel ruimte laat, bijvoorbeeld aan overheden of media-eigenaren onwelgevallige meningen te censureren.

Ook het uploadfilter werpt vragen op. Dit zou ervoor moeten zorgen dat auteursrechtelijk beschermd materiaal niet op sites als Facebook of Instagram geüpload kan worden. De vrees is dat deze filters uit voorzorg te krap worden afgesteld. De huidige filters, die onder meer pornografische en terroristische content moeten tegenhouden, zitten er te vaak naast om al op die techniek te vertrouwen. Bovendien zou de illegale content zich kunnen verplaatsen naar plaatsen waar er niet adequaat tegen opgetreden kan worden, waardoor de goedwillende media en burgers wel de nadelen ondervinden en de benadeelde uitgevers en auteurs nog steeds inkomsten mislopen.

 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en de achtergronden over bv Auteursrecht, ga dan naar mijn inct en voeg de tag toe aan je persoonlijke nieuwspagina: dan zie je in één oogopslag alle berichten die we plaatsen over dit onderwerp.

Mijn inct is alleen beschikbaar voor leden! Nog geen lid: klik hier om je aan te melden.