KB en Google verlengen digitaliseringsproject

KB en Google verlengen digitaliseringsproject

Laptop en boeken

Daarnaast worden er opnieuw ca. 10.000 boeken van de KB naar Google verzonden. Dit zijn voornamelijk boeken die sinds 2017 in het publieke domein zijn gekomen (boeken met publicatiejaar 1878 en 1879). In totaal worden er in deze uitbreiding, die duurt tot de zomer van 2019, 30.000 boeken naar Google verstuurd.

550.000 boeken tot nu toe

In 2010 startte het digitaliseringsproject met de KB en Google. Er zijn nu 550.000 geselecteerde boeken van universiteitsbibliotheken, openbare bibliotheken en andere erfgoedinstellingen online raadpleegbaar op Google Books en Delpher. Het meest recente project in de samenwerking werd in 2017 gestart, onder die vlag zijn 80.000 titels van acht instellingen op Google Books en Delpher beschikbaar gekomen.

Subsidie van Stichting Pica

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen via de website van Stichting Pica (link is external).